Úvod

Program Obsazeného Polska - Generální Gubernie poštovní známky 1939 - 1944,
zahrnuje období let 1939 - 1945.

Vážení přátelé a všichni uživatelé našich programů,
   Na četná Vaše přání, pro Vás nyní průběžně připravujeme program známek obsazeného Polska - Generální Gubernie - vydaných v letech 1939 - 1945.

Známky jsou označeny a číslovány dle katalogu MICHEL

***********************************************************************************************
Velikost zobrazovaných, popřípadě tištěných známek neodpovídá jejich skutečné velikosti.
K tomu je uveden v tabulce u každé známky, př. aršíku jejich rozměr, který je v milimetrech (mm).
************************************************************************************************
Vážení uživatelé,
dovolujeme si i nyní apelovat na Vaše věcné připomínky a názory, které jak doufáme, zužitkujeme i na případných dalších objektech naší vydavatelské činnosti.
************************************************************************************************

Čtvrté dělení Polska (1939)

 

 Generální gouvernement

Generální gouvernement (1939 – 1945) (německy Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete, polsky Generalne Gubernatorstwo,
často však hovorově Generalna Gubernia) byla územně-správní jednotka vytvořená na základě Hitlerova dekretu z 12. října 1939 s účinností
od 26. října 1939, která zahrnovala část okupovaného území původního meziválečného Polska, které nebylo začleněno do Třetí říše.

Generální gouvernement byl rozdělen na čtyři správní jednotky, distrikty (německy Distrikt):
Krakovský (centrum Krakov)
Lubelský (centrum Lublin)
Radomský (centrum Radom)
Varšavský (centrum Varšava)
Plocha Generálního gouvernementu činila 94 100 km², na kterém žilo 12,1 mil. lidí. Po napadení Sovětského svazu Třetí říší byly do
Generálního gouvernementu přiřazena území předválečného Polska, která si SSSR přivlastnil v září 1939 (na základě tajného dodatku k
německo-sovětské smlouvě Ribbentrop-Molotov): vojvodství lvovské, tarnopolské, stanislavovské a volyňské pod označením Haličský
distrikt na základě Hitlerova dekretu z 1. srpna 1941.

Plocha celého Generálního gouvernementu pak činila 145 200 km² a žilo tam 16,6 mil. obyvatel. S průběhem války se pak samozřejmě plocha.
Generálního gouvernementu zmenšovala s tím, jak postupovala východní fronta.


  Tisk známek
Známky Generální Gubernie v období 1939 - 1944 byly tištěny: MiNr.01 - MiNr.40,
ve státní tiskárně ve Varšavě - PWPW.
Známky od čísla MiNr. 41 jsou tištěny ve státní tiskárně známek ve Vídni.

Historické události:
Od 01. 08. 1941 byl okres Galicie (Lvov) včleněn do Generální Gubernie.

 


Mapa území Generální Guberie

Mapa území Generální Guberie

 

©Tomáš Fijala 2010 - 2020 

Všechna práva vyhrazena - All rights reserved

 


 

Použitá literatura, odkazy: