Úvod

Program Spojené státy Americké poštovní známky zahrnuje období od roku 1842 do moderní současnosti.
USA jsou jednou z prvních zemí světa, které začaly vydávat poštovní známky.

Známky jsou řazeny chronologicky tak, jak byly jednotlivé emise vydávány. Číslování známek odpovídá číslování dle katalogu Michel (viz použitá literatura).
Katalog je tvořen opět standardním způsobem a to popisně!

Spojené státy Americké
Jsou federací 50 států, rozkládající se od Atlantického po Pacifický oceán na Severoamerickém kontinentě. Hlavním městem je Waschington, DC.

Známky Spojených států amerických jsou, nebo byly platné na celém území a všech oblastí, s výjimkou Panamského - kanálu - zóny, platné pro poštovní použití.
Britská konzulární pošta existovala v Bostonu, Charleston, Mobile, New Orleans, New York, San Francisco a Boston a Savannah San Francisco nejsou známy žádné zrušení.

Zahraniční Poštovní úřady existovaly v Jokohamě, Hiogo a Šanghaj (1860 - 12/31/1922), zrušení s korkovým razítkem, kromě místní pošty, Poštovní Office výstava
(Universal Exhibition v roce 1900, Paříž), používá francouzské známky, ale americké poštovní razítko.

Feldpost – Polní pošta - devalvace jsou známy; Filipíny 1898/1899, 1900/1901 Boxerské nepokoje v Číně, během 1. světové války a okupace Porýní (Koblenz) a China 1933.

Seepostämter jsou známé z německých liniové dopravy před a po 1. světové válce ve směru z Ameriky do Německa.

Měna: 1 (US) - Dollar ($) = 100 centů (C).

Katalogové ceny: Vydavatel vypustil ocenění, u kterých není uvedeno jinak, jsou ceny za nepoužité poštovní známky MiNr. 1-330 pro známky se stopou po nálepce, *,
od čísla MiNr. 331 pro Čisté poštovní známky **. Pro Čisté poštovní známky MiNr. 259-330 je to přibližně 50% ceny, cena se stanovuje pro kousky s závěsu, se ceny
pro kousky s včasné vyplacení, může zrušení pro filatelistické účely je také levnější.

Pozor: Nákladová čísla nejsou uváděna!

Vstup do UPU: 07.01.1875.

  Wz. 1. doppellinig       Wz. 2. einlinig

Když nepoužité známky Vorschit před vzdálený
Od MiNr. 16 jsou všechny známkové frankatury platné. - Ceník je platí pro příležitostné aktuální údaje.
Se známkami s Precancelem (MiNr. s dodatkem "V".) Cen ve sloupci - (*).
V některých starších vydáních Spojených států (do 1935), jsou známky bez údajů na příslušných stránkách. Katalogové ceny jsou provedeny odhadem .
Ukázka známek s prekanclem:


Poštmistr značky
Po zavedení jednotného poštovních sazeb (1846) a před zavedením státních tag výstup postmaster značek byly 5 centů pro zóny a jednotku hmotnosti dopisu v Vervendung.
Jen málo měst se podívat na vyšší Wertsufen a nemůže být zařazen do "postmaster značkami". Poštmistr značky jsou neplatné s vydáním otázek kolkové známky.
New York již používá již v červenci 01, 1847. Boston od 2.7.1847, se übriden poštách teilts až o měsíc později, veřejných výdajů, což je vzhledem k opožděné dodávky.
Správné používání poštmistr značek by tedy mohlo v některých městech ještě do konce července 1847 konat.
Zkratky uvedené v názvu města v závorce inscribedable stát, v němž je příslušný stát, ve kterém zloději pozoruhodné město, s oficiálním americkým zkratku.
Vydávání města jsou řazeny podle abecedy.
Pozor! Všechny poštovní známky Git FALSE; Znalecká zkouška je nutná.

Pozor, výzva editora katalogu:
Drazí uživatelé katalogu, především, Vy v zámoří a především Vy v USA!
Dovolte mi, abych Vás požádal s následující výzvou o pomoc při výstavbě databáze USA!
Vzhledem k tomu, že nemáme kompletní sbírku, některé exempláře prostě chybí, byl bych Vám zavázán, kdyby jste, mohli poskytnout scany chybějících známek.
Parametry pro scan známky:
Min.300 dpi a formát .tiff
Známky mi prosím, dle seznamu, který bude přiložen zde na webu, zasílejte prosím, na můj
e-mail: gumm@seznam.cz
Databáze známek USA začíná od 30. let 20. století – od roku 1933.
Váš Tomáš Fijala, Jirkov, Česká republika

Attention challenge Catalog Editor:
Dear users of the catalog, especially, you overseas and especially yours in the USA!
Let me ask you the following challenge to help in the construction of databases USA!
Given that we have a complete collection, just missing some pieces, I would be grateful if you could provide scans of missing stamps.
Parameters for scan signs:
Min.300 dpi and .tiff format
Signs of me, according to the list, which will be annexed here on the site, please send to my
e-mail: gumm@seznam.cz
Database stamps USA starts from the 30s of the 20th century - since 1933rd
Your Tomáš Fijala, Jirkov, Czech Republic

Ukázka poštovního použití:
Letecký dopis z ISLAND CITY (USA) - 18. 12. 1951 (!!) - do Kamenice nad Lípou Č S R.
Vyfrankovaný Aršíkem BLOCK MiNr.07 a známkou MiNr. 381 - 3 c.
Zajímavá ukázka dlouhodobé platnosti známek USA! Přestože známka a aršík byly
vydány v roce 1936, bylo s nimi bez omezení možno vyplácet zásilky ještě po 15 letech!


Mapa Spojených států Amerických
Zdroj: Wikipedie

 
Poloha Spojených států amerických

Hlavní město:

Washington, D.C.

Rozloha:

9 631 214 km² (3. na světě)
z toho 4,9 % vodní plochy

Nejvyšší bod:

Mount McKinley (6 194 m n. m.)

Časové pásmo:

od UTC-5 do UTC-10

Poloha:

40°0′ s. š., 100°0′ z. d.

Obyvatelstvo

Počet obyvatel:

312 355 000 (3. na světě, 2011)

Hustota zalidnění:

33,7 ob. / km² (169. na světě)

HDI:

0,902 (velmi vysoký) (4. na světě, 2010)

Jazyk:

formálně není, de facto angličtina

Náboženství:

křesťanské protestantské a evangelikální směry (celkem 54 %), katolická církev (24 %), mormoni (5 %), judaismus (1,6 %)

Státní útvar

Státní zřízení:

federativní prezidentská republika

Vznik:

4. července 1776 (vyhlášení nezávislosti na Velké Británii)

Prezident:

Barack Obama

Viceprezident:

Joseph Biden

Měna:

americký dolar (USD)

Mezinárodní identifikace

ISO 3166-1:

840 USA US

MPZ:

USA

Telefonní předvolba:

+1

Národní TLD:

.us, .gov, .edu, .mil, .um