Úvod

Program Polské poštovní známky vydané od r. 1918,
zahrnuje období let 1918 do současnosti.

Vážení přátelé a všichni uživatelé našich programů,
   Na četná Vaše přání, pro Vás nyní průběžně připravuji program známek Polska vydaných od roku 1918.

Známky jsou označeny a číslovány dle katalogu MICHEL.

Pro katalog Polska byl použit i polský katalog FISCHER.

***********************************************************************************************
Velikost zobrazovaných, popřípadě tištěných známek neodpovídá jejich skutečné velikosti.
K tomu je uveden v tabulce u každé známky, př. aršíku jejich rozměr, který je v milimetrech (mm).
************************************************************************************************
Vážení uživatelé,
dovoluji si i nyní apelovat na Vaše věcné připomínky a názory, které jak doufám, zužitkuji i na případných dalších objektech své vydavatelské činnosti.
************************************************************************************************

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polská republika
Rzeczpospolita Polska
vlajka

znak
Hymna: Mazurek Dąbrowskiego
Geografie
Hlavní město: Varšava (Warszawa)
Rozloha: 313 575 km² (68. na světě)
z toho 2,6 % vodní plochy
Nejvyšší bod: Rysy (2499,2 m n. m.)
Časové pásmo: +1
Obyvatelstvo
Počet obyvatel: 38 513 696 (2008) (31. na světě, 2007)
Hustota zalidnění: 123 ob. / km² (83. na světě)
Jazyk: polština
Národnostní složení Poláci 98,7%, Ukrajinci 0,6%, ostatní 0,7%
Náboženství katolické 95%, ostatní 5%
Státní útvar
Státní zřízení parlamentní republika
Vznik 11. listopadu 1918 (obnovení) (sjednocením částí území zabraných Ruskem, Německem a Rakouskem koncem 18. století)
Měna Zloty (PLN)

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Polsko (Polska)

V roce 1815 v důsledku Vídeňského kongresu, bylo Poznaňské a Krakovské vévodství odděleno od Varšavského království a
včleněno do personální unie s Ruskem. Od roku 1865 do roku 1916 bylo polské území v Rusku bez zvláštního statusu.
15.11.1916 byla ústředními mocnostmi (Německem a Rakouskem) vyhlášena proklamace nezávislosti polského státu.
Polská republika byla založena v listopadu 1918.
Od 22.07.1952 do 01.01.1990 existovala lidová republika.
Vstup do UPU: 01.07.1875, jako s Německem a Rakouskem, později, jako součást Ruska; jako samostatná země, od 01.05.1919.
Poštovní systém, byl podřízen ruské poštovní správně. Od zavedení známek byly požívány ruské poštovní známky od 01.09.1858.
Od 01.09.1858 - do 12.02.1865 podléhá poštovní správa příslušným guberniím a vlády Polského království rozhodovali o
emisní činnosti a používání známek.

Počátkem polské filatelie může být považován rok 1860, kdy 01.01.1860 ( někdy bývá udáváno datum 13.01.1860) vyšla 10
Kopjejková Ruská známka výplatní, kresba podobná dobovým ruským známkám s dvojitým orlem a nápisy.

Měny:
Království – v rámci Ruské Unie
1 Rubl (R) = 100 Kopjejek (K)
Republika
1 Marka (M) = 100 Feniků (F), 1 Koruna (K) = 100 Haléřů (H)
Od 01.05.1924 1 Zloty (Z) = 100 Groszy (Gr)

Průsvitky na známkách Polska:
Wz. 1 – Široká legenda


Wz. 2 – Velký Poštovní roh, více (až 4 různé)


Wz. 3 – Malý Poštovní roh, více (až 8 různých)


   


 

©Tomáš Fijala 2010 - 2100 

Všechna práva vyhrazena - All rights reserved

 


 

Použitá literatura, odkazy:

  • Sestaveno dle katalogů MICHEL a FISCHER