Exilové vydání

Exilové vydání 1939 - 1945

1941 - Ničení vykonané Němci v Polsku, polská armáda
ve Velké Británii
1943 – Polské ozbrojené síly v boji proti Němcům

1944 – Dobytí Monte Cassino

1945 – Vydání příplatku charity pro sirotky po povstalcích ve
Varšavě

1945 – známky připravované exilovou vládou, do oběhu neuvedené

1942 - Polská Armáda v SSSR

1942 - Polský sbor v Itálii

 
 
 1941 - Ničení vykonané Němci v Polsku, polská armáda ve Velké Británii
A B C D E
         
   
F G H    
         
 

1943 – Polské ozbrojené síly v boji proti Němcům

I J K L L1 M
           
       
    N O    
           
 

1944 – Dobytí Monte Cassino

       
P R S T
       
 

1945 – Vydání příplatku charity pro sirotky po povstalcích ve Varšavě

 
U
 

1945 – známky připravené exilovou vládou, do oběhu neuvedené

         
V338I V338II V338III V339IV V339V
         
         
V339VI V339VII V339VIII V339IX V339X
         
 

1942 - Polská Armáda v SSSR

 
V
 
 

1942 - Polský sbor v Itálii

W X Y Z