Úvod

Estland (Esti) Estonsko, Estonská republika

Estonsko 1710-1712 bylo v Norské válce. Estonsko se stalo přidružená Gubernie Ruska.
Po pádu carského Ruska a v důsledku říjnové revoluce 1917 Estonsko a vyhlásilo
nezávislost dne 24. února 1918. na což sovětské Rusko i císařské Německo reagovaly vojenským útokem.
V následující válce za nezávislost Estonsko zvítězilo a jeho suverenita a hranice vůči Rusku
byla potvrzena Tartuskou smlouvou, podepsanou 2. února 1920. Estonsko si udrželo nezávislost 22 let.
Po většinu této doby bylo parlamentní republikou; národní parlament (Riigikogu) byl volen občany
staršími 18 let. V roce 1934 v reakci na pokus o fašistický převrat vyhlásil prezident Konstantin Päts
autoritářský režim, který trval do roku 1938.

V průběhu druhé světové války (konkrétně: na podzim roku 1939) rozhodl Hitler o vystěhování Baltských Němců z Estonska.
Většina jich poslechla a do konce roku bylo do Německa přestěhováno cca 14 000 lidí. Zbytek vystěhoval po válce Stalin.

Na základě tajného dodatku paktu Ribbentrop-Molotov uzavřeného mezi Sovětským svazem a nacistickým Německem byla země v
červnu 1940 obsazena sovětskými vojsky. 21. července byla vyhlášena Estonská sovětská socialistická republika, která
byla oficiálně počátkem srpna 1940 připojena k SSSR. Poté nastala doba těžkých stalinských represí, kdy bylo mnoho
intelektuálních a politických vůdců popraveno, uvězněno nebo deportováno na Sibiř, včetně prezidenta Konstantina Pätse.
V letech 1941–1944 byla země okupována německou Třetí říší a začleněna do říšského komisariátu Ostland.
Po vítězné válce se v rámci Generálního plánu Východ plánovala postupná germanizace regionu. Židovská menšina
byla vyhlazena, zatímco někteří Estonci vstupovali do estonské divize Waffen-SS. V roce 1944 byla země osvobozena Rudou armádou.
Následovalo 46 let sovětské okupace a vytvoření Estonské SSR jako svazové republiky Sovětského svazu.

Estonsko obnovilo svou nezávislost 20. srpna 1991, přičemž právně navázalo na předválečnou Estonskou republiku.
20. srpen byl z tohoto důvodu vyhlášen státním svátkem, nicméně nejdůležitější státní svátek nadále připadá
na den nezávislosti, tj. 24. února. Poslední ruské jednotky opustily zemi 31. srpna 1994. Estonsko se stalo
součástí NATO 29. března 2004 a EU 1. května téhož roku.

Po dlouhých letech sporů podepsalo Estonsko 18. května 2005 hraniční dohodu s Ruskem, která lehce mění hranici
neformálně platnou od roku 1991. Estonský parlament Riigikogu dohodu přijal 20. června 2005. Parlament nicméně k
textu přidal preambuli, ve které se odkazuje na nepřerušenou právní kontinuitu Estonské republiky v průběhu
sovětské okupace. Právě tento odkaz způsobil, že ruská strana následně stáhla svůj podpis z uzavřené dohody a
vyjádřila přání otázku hranic znovu otevřít, přestože Estonsko opakovaně zdůraznilo, že vůči Rusku nemá žádné územní nároky.

20. srpna 1991 prohlášení nezávislosti od prvního října 1991 mohli znovu vydávat své vlastní známky, známky SSSR platily do 31. prosince 1991.
Měn 1 Rubl (R) = 100 kopejek (K); od 1. ledna 1919. 1 Estonská Marka (M) = 100 Penne (P); od 1. ledna 1928; 1 koruna (Kroon) (Kr) = 100 Senti (S).
Rychlé, ale ■ jsou ochranné známky nebo soukromým zoubkováním. Chybné , nebo padělané známky, až do roku 1924 padělků jsou známy.

Ceny nepoužitých MiNr. se: 39 * z MiNr. 14 ** (MiNr.14 - 164 se stopou po nálepce * rabat cca 40-60% z ** - ceny, žádné další informace nejsou).


Estonsko (od roku 1918)
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

 

Estonská SSR, v hranicích původní Estonské republiky


Průsvitka Wz. 1 Znak

Estonsko bylo obsazené od léta 1941 do podzimu 1944 německými oddíly.
(Obsazené území Estonska - Ostlandu viz katalog Německem obsazená území 1939 - 1945:).
Říše obsadila až do konce září 1944, po té obsazeno sovětskými vojsky,
opět obnovená Estonská SSR.

Na základě prohlášení nezávislosti ze dne 20.08.1991 se používá známek SSSR pouze do 31.12.1991.©Tomáš Fijala 2010 - 2110 

Všechna práva vyhrazena - All rights reserved

 


 

Použitá literatura, odkazy:

  • Sestaveno dle katalogu MICHEL 2010