Západní Německo

 
Spolková republika Německo
Bundesrepublik Deutschland
  1949–1990  

vlajka

znak
geografie
hlavní město:
Bonn
rozloha:
248 577 km²
obyvatelstvo
počet obyvatel:
63 254 000
národnostní složení:
Němci
jazyky:
Němčina
státní útvar
státní zřízení:
republika
měna:
německá marka
vznik:
1949 - vytvoření z okupačních zón
zánik:
1990 - Znovusjednocení Německa
Státní útvary a území
Předcházející:
Americká okupační zóna Německa
Britská okupační zóna Německa
Francouzská okupační zóna Německa
Sársko (1947-1956)
Nástupnické:
Německo
 
 
Západní Německo Západní Berlín

Západní Německo (něm.: Westdeutschland) je historické a neoficiální označení území Spolkové republiky Německo (ofic. něm.: Bundesrepublik Deutschland) v rozmezí let 1949 až 1990 před připojením území Německé demokratické republiky a Západního Berlína. Rozloha země činila 248 577 km2, počet obyvatel pak 63 254 000 (odhad z roku 1990). Hlavním městem západoněmeckého státu byl Bonn a jeho součástí byly

 německé spolkové země.