Úvod

Program Německá Demokratická Republika poštovní známky 1945 - 1990,
zahrnuje období let 1945 - 1990.

Vážení přátelé a všichni uživatelé našich programů,
   Na četná Vaše přání, pro Vás nyní průběžně připravujeme program známek Německé Demokratické Republiky vydaných v letech 1945 - 1990.

Známky jsou označeny a číslovány dle katalogu MICHEL

***********************************************************************************************
Velikost zobrazovaných, popřípadě tištěných známek neodpovídá jejich skutečné velikosti.
K tomu je uveden v tabulce u každé známky, př. aršíku jejich rozměr, který je v milimetrech (mm).
************************************************************************************************
Vážení uživatelé,
dovolujeme si i nyní apelovat na Vaše věcné připomínky a názory, které jak doufáme, zužitkujeme i na případných dalších objektech naší vydavatelské činnosti.
************************************************************************************************

Mapa DDR do roku 1952 znázorňující federativní uspořádání zemí

 

 Německá Demokratická Republika ( DDR) - 1945 - 1990:
měna - 1DM ( východoněmecká marka ) = 100Pf ( Pfennig )
Počet obyvatel - 17 000 000 (1989)
Rozloha - 108 333 km²
Vznik - 17. 10. 1949
Zánik - 03. 10. 1990 - znovusjednocení Německa
Hlavní město - Berlín
   

Do roku 1952 byla formálně federace tvořena těmito zeměmi:
Berlín, Braniborsko, Durynsko, Meklenbursko, Sasko, Sasko-Anhaltsko
po roce 1952 dochází k zrušení tohoto uspořádání a vše řídí centrální moc v Berlíně.
   

Zkratky tiskárny:

DE = Druckhaus Einheit Leipzig
DWD = Deutsche Wertpapierdruckerei (VEB)
WPL = Wertpapierdrruckerei Leipzig
GW = Graphische Werkstätten Leipzig
WPD = VEB Wertpapierdrruckerei der DDR

Od MiNr. 755, jsou všechny známky vytištěny v německé státní tiskárně cenných papírů.

Od 01.01.1968 1 Marka Německé demokratické republiky (M) = 100 feniků.

První den vydání (FDC):
FDC = oficiální ilustrované FDC
FDC (A) = není oficiální ilustrované FDC
FDC * = neoficiální FDC
Velká poptávka po dopisech prvního dne použití je velká a proto jsou tyto dopisy obvykle podstatně dražší!

      Na 01.07.1971 sjezdu z XVI.. Světového Poštovního kongresu přijala světová poštovní unii pro celou NDR poštovní
styk v platnost. Z tohoto popudu také pro poštovní provoz ve Spolkové republice Německo a Berlín (Západní)
byly zavedeny poplatky mezinárodní dopravy.

Oficiální razítka pro filatelistické účely od roku 1965:
Použity následující razítka:

701 Leipzig 1 d. ah, at, ax

 

1085 Berlin ZPF d, f, g, k, m, n, o, p, s, u

 

1085 Berlin ZAW a, d, j, k

 

701 Leipzig 1 d. ah, at, ax


Příslušnost k vydání (tisku) Speciální.
Podrobný seznam použitých razítek je k dispozici u Svazu znalců pro DDR.

Německá pošta v NDR přinesla od roku 1985 ETB ve dvou verzích Kraus: pro první v
"ročníkovém albu poštovních známek v německé pošty" (všechny verze rok skupina číslována,
ne illustrertovaná Faltbl hvězda), pro vydání na vybrané problémy na rückkseitig očíslovány,
ilustrované letáky, letztgenanntein ETB jsou, zápas končí razítko problémy,
listů - Sbírky let následujících po roce sad.

Všechny známky vydané od 01.01.1960 do 30.06.1990 (MiNr. 1004-3343) byly platné do 02.10.1990.

Průsvitky u známek DDR

Wz.1 (= Wz. 3 Sovětská zóna) Makovice

Wz. 2 X DDR Poštovní trubka

Wz. 2Y DDR Poštovní trubka - vertikální

Wz. 3X DDR Květ makovice - text vpravo

Wz. 3Y DDR Květ makovice - vertikální.


 

©Tomáš Fijala 2010 - 2020 

Všechna práva vyhrazena - All rights reserved

 


 

Použitá literatura, odkazy:

  • Sestaveno dle katalogu MICHEL 2007/2008 a
    dle Katalogu MICHEL JUNIOR - KATALOG 1989