Úvod

Program Západní Berlín - poštovní známky 1948 - 1990,
zahrnuje období let 1948 - 1990.

Program rozšiřuje databázi Německa a německých států,
kterou jsem pro Vás připravil na základě Vašich četných žádostí a proseb.

Katalog je jako již tradičně zpracován popisně, dle katalogu MICHEL.

Ostatní německé a staroněmecké státy samozřejmě budou navazovat.

Bohatý filatelistický materiál, pro výstavbu databáze, mám k dispozici!

Poštovní zpráva se nazývala a fungovala v uvedeném období takto:
Deutsche Post Berlin (1948–1954) a Deutsche Bundespost Berlin (1955–1990)

Západní Berlín

Západní Berlín
West Berlin

 

1949–1990

 

vlajka


znak

geografie


Městské obvody Západního Berlína

hlavní město:

Západní Berlín

 

obyvatelstvo

národnostní složení:

Němci

 

jazyky:

němčina

 

státní útvar

státní zřízení:

část NSR

 

měna:

západoněmecká marka

 

vznik:

29. květen 1948

 

zánik:

1990 (znovusjednocení Německa)

 

Státní útvary a území

Předcházející:

okupační zóny Německa

Nástupnické:

Německo

 
Západní Berlín bylo označení pro západní část rozděleného města Berlína, skládajícího se ze tří západních sektorů: amerického, britského a francouzského.

Po stavbě berlínské zdi roku 1961 došlo k faktickému politickému rozdělení města, které trvalo až do roku 1989; po sloučení obou německých států a obou částí města se Berlín stal roku 1991 hlavním městem sjednoceného Německa.

Západní Berlín (West-Berlin resp. West Berlin) je hovorovým, nikoli úředním pojmem, který se však nejvíce vžil. V důsledku studené války a sporů o přináležitosti západních sektorů města vedly ke vzniku mnoha názvů a forem jako např Samostatná politická jednotka Západní Berlín v úředním žargónu NDR.

Administrativní dělení:

Západní Berlín se skládal z následujících obvodů (podle spojeneckých sektorů):
americký sektor: Kreuzberg, Neukölln , Tempelhof, Schöneberg, Steglitz, Zehlendorf
britský sektor: Tiergarten, Charlottenburg, Wilmersdorf, Spandau
francouzský sektor: Reinickendorf, Wedding

Jednotlivé sektory Berlína. Západní Berlín zahrnoval veškeré sektory mimo sovětský, který byl známý jako „Východní Berlín“.
Po sjednocení Berlína došlo v rámci územní reformy (z roku 1998) ke sloučení většiny městských obvodů (s platností od 1. ledna 2001), přičemž v některých případech byly sloučeny i sousedící obvody východní a západní části města.

Protože spojenci dělili Berlín do sektorů podle hranic obvodů jak existovaly před skončením války, došlo ke kurióznímu vzniku různých exkláv a enkláv. Na území Západního Berlína se nacházely dvě (velice) malá území, patřící k NDR, na území NDR pak existovalo více územních celků, patřících k Západnímu Berlínu (celkem 10 exkláv o celkové rozloze 113 ha).

Nejznámější západoberlínskou exklávou na území NDR byla obydlená obec Steinstücken. Až začátkem 70. let bylo výměnou území získáno několikasetmetrové spojení mezi touto exklávou a Západním Berlínem, do té doby byla obec zásobována vrtulníky americké armády. Později došlo k dalším výměnám a prodejům, poslední území byla zlikvidována až roku 1988.


Průsvitky známek Západního Berlína


Wz. 1X
DEUTSCHE POST
klesající


Wz. 1Y
DEUTSCHE POST
vzestupná


Wz. 2
Kříže a kroužky


Wz. 3
DBP Křížové listy

Doplňkové informace:
Od 20.01.1950 známky byly platné po dobu své platnosti i na území Spolkové republiky Německo.


 

©Tomáš Fijala 2010 - 2020 

Všechna práva vyhrazena - All rights reserved

 


 

Použitá literatura, odkazy: