Úvod

Program BOSNA A HERCEGOVINA poštovní známky vydané od r. 1879,
zahrnuje období let 1879 do 1918.

Známky jsou označeny a číslovány dle katalogu MICHEL.

***********************************************************************************************
Velikost zobrazovaných, popřípadě tištěných známek neodpovídá jejich skutečné velikosti.
K tomu je uveden v tabulce u každé známky, př. aršíku jejich rozměr, který je v milimetrech (mm).
************************************************************************************************


BOSNA A HERCEGOVINA

Jako součást Osmanské říše (sandžak sarajevský a novopazarský) byla roku 1878 obsazena a
roku 1908 anektována Rakousko - Uherskem (51 850 km², hlavní město Sarajevo).
V letech 1818 - 1941 byla součástí Jugoslávie, po jejím obsazení německými vojsky za
druhé světové války byla přičleněna k Chorvatsku. Od roku 1945 je svazovou republikou Jugoslávie.
po známkách Osmanské říše nastupují roku 1879 definitivní emise, které jsou několik desetiletí
bez názvu státu, až teprve roku 1906 nesou označení BOSNIEN HERZEGOWINA, od r. 1912 s
upraveným pravopisem BOSNIEN HERCEGOVINA, k němuž přistupuje i text K. UK. MILITARIPOST
- i když i poté jsou některé emise znovu bez názvu (zpočátku totiž neměly tyto známky
platnost do zahraničí a vyhnulo se tak sporům o jazyk textu). Celkem 148 + 8 známek,
většinou známkového a portrétního pojetí; krajinkové série z let 1906 - 1912 v podání
Kolo Mesera a v rytině F. Schirnböcka jsou ve své době výrazným představitelem
obrázkových známek, které evropské produkci představují pozoruhodnou etapu,
již jiné státy státy aplikují až později.
Z označení K. U. K. MILITARPOST plyne, že poštovní služba na území Bosny a Hercegoviny
byla v rukou rakousko - uherských vojenských orgánů; podléhala ministerstvu války ve Vídni.
V roce 1918, kdy se Bosna a Hercegovina stala součástí Jugoslávie, byly zůstatky
dosavadních bosenských známek opatřeny přetiskem v latince i azbuce s názvem BOSNA I HERCEGOVINA
s nadtitulkem DRŽAVA SHS. Celkem 35 známek, vesměs přetiskových provizórií.

Měna:
1. rakousko - uherský Gulden (Fl) = 100 Kreuzer (Kr);
od roku 1900 1 Koruna (Kr) = 100 Heler (H).

V poštovní Unii - UPU: od 1. července 1892.

Rakousko - Uhersko - Bosna a Hercegovina má číslo 18

Rakousko - Uhersko do roku 1914:

 

Předlitavsko: 1. Čechy, 2. Bukovina, 3. Korutany, 4. Kraňsko, 5. Dalmácie, 6. Halič, 7. Rakouské přímoří,
8. Dolní Rakousy, 9. Morava, 10. Salcbursko, 11. Slezsko, 12. Štýrsko, 13. Tyrolsko, 14. Horní Rakousy,
15. Vorarlbersko; Zalitavsko: 16. Uhersko, 17. Chorvatsko-Slavonsko; 18. Bosna a Hercegovina;
s vyznačením zemí Koruny české (1, 9, 11)


 

©Tomáš Fijala 2010 - 2100 

Všechna práva vyhrazena - All rights reserved

 


 

Použitá literatura, odkazy:

  • Sestaveno dle katalogu MICHEL